Kwaliteit / Veiligheid / Milieu

De belangrijkste waarden van SEA, onderdeel van de ETEX Groep, zijn klanttevredenheid en luisteren naar de klanten, innovatie, individueel engagement, teamspirit en respect. Kwaliteit, veiligheid en milieu krijgen de hoogste prioriteiten.

De Directie van de onderneming waakt erover dat dit, naast de wettelijke vereisten, allemaal geïntegreerd wordt op elk niveau van de organisatie zonder enige toegeving, conform het beleid van de ETEX groep en de ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 referentiesystemen, die gebaseerd zijn op het principe van constante verbetering.

SEA stelt zichzelf op de volgende drie vlakken bepaalde doelstellingen die regelmatig opgevolgd worden:

 
 

Kwaliteit / Veiligheid / Milieu

 • De klanttevredenheid meten met behulp van periodieke enquêtes. 
 • De levertermijnen naleven. 
 • Alle fouten in de processen beheersen door middel van inspecties, interne audits, evaluaties van leveranciers en onderaannemers, en de opvolging van indicatoren. 
 • Dat beleid communiceren aan al het personeel van SEA, van de ETEX Groep en alle betrokken partijen en zich ervan vergewissen dat het begrepen en toegepast worden binnen alle niveaus van de organisatie.
 
 

Hygiƫne en veiligheid

 • Een jaarlijks verbeteringsplan opstellen en uitvoeren waarin de eisen van de ETEX Groep geïntegreerd worden. 
 • De risico's opsporen/evalueren en alle nodige acties ondernemen om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te garanderen. 
 • De uitdaging 'geen ongevallen' aangaan en zowel het personeel als de onderaannemers daarvan bewust maken. 
 • De preventieadviseur door middel van de analyse en het toepassen van de ervaringen binnen SEA de mogelijkheid geven om bij te sturen.
 
 

Milieu

 • Het personeel en de onderaannemers bewust maken van de eisen van de ISO 14001 norm. 
 • De impact op de lucht verminderen door minder Vluchtige Organische Stoffen te gebruiken in onze producten. 
 • De hoeveelheid water die gebruikt wordt, verminderen. 
 • Het gebruik van alle soorten energie verbeteren op basis van de eisen van de norm ISO 50001.

De volledige betrokkenheid van het voltallige personeel zal bijdragen aan het succes.